Musik

Som sanger får du en helt række unikke fordele af at træne med Aerofit. Du opnår bedre kvalitet og større stemmeomfang på meget kort tid. Grundlæggende får du en langt bedre beherskelse af dit instrument - stemmen - ved den helt unikke kombination af styret træning af åndedrætsmuskulaturen og en visuel visning af, hvor stor spænding du har lige nu i din vigtigste åndedrætsmuskel - mellemgulvet (Diaphragma).

Træning med Aerofit giver på kun 4 uger:

  • Forbedret støtte
  • Flere høje toner
  • Forbedret klang

Du får:

  • Kraftig forbedring på kun en - to måneders træning.
  • Mulighed for at træne meget præcist –f.eks. konstant ud- eller indånding.
  • Mulighed for at træne dine svage sider specifikt.
  • Kan bruges til opvarmning
  • Øget udholdenhed i åndedrættet.
  • Hurtigere indånding.
  • Konstant mulighed for at måle forbedringer

Støttetræning

Aerofit styrker dine åndegrætsmuskler og giver dig en enestående kontrol med din støtte. Det medfølgende manometer gør, som ingen anden metode, at du helt konkret kan se, hvordan din støtte fungerer, når den er bedst.. Du får på kort tid en langt bedre støtte og indsigt i din egen støtte og en rigtigere stemmedannelse, og det uanset om du er nybegynder, øvet, ung, gammel eller om du er professionel.

Stemmeomfang

Aerofit giver dig flere toner i dit register (ambitus). Det gør, at du kan synge højere og dybere og mere frit i højden, med andre ord, synge toner du ikke tidligere har kunne. Aerofit er testet på Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet, og det virker på alle typer sangere. Det skaber et vigtigt overskud, så du har flere udtryksmuligheder, når du synger.

Klangarbejde

Aerofit giver dig bedre klang, fordi klangen er tæt knyttet til den rigtige funktion. Du får smukkere klang med en bedre overtonesammensætning, der kommer af sig selv, når stemmen udfolder sig på sin helt egen måde. Med aerofit bliver din lyd større og smukkere og mere fyldig - du finder frem til din egen lyd.

De andre fordele som følger med et stærkt åndedræt, er typisk en bedre kondition, mindre slitage af stemmen, fordi du bliver mere udholdende, god koordination af åndedrættet i form af større tonus og følelse af åndedrætskontrol.

Er Aerofit interessant for dig?

Støtte, klang og åndedrætstræning har betydning for hovedparten af sangere og blæsere. Det betyder, at Aerofit kan have relevans for dig, uanset om du er blæser, synger klassisk eller rytmisk, går på konservatoriet, synger i kor, er professionel eller amatør. Det samme gælder med hensyn til, hvorvidt du er til jazz, opera, rock, soul eller andre genrer. Det vigtigste er, at du har lyst til at træne dit åndedræt målrettet.

2 - 10 minutters træning er nok!

Aerofit er opbygget sådan, at du kun skal træne 2 ∙ 10 minutter daglig for at opnå forbedring i åndedrættet på op til 25% og for at øge dine høje toner med op til en ren kvart. Træning med Aerofit skal betragtes som en hjælp og et supplement til din sang– og/eller blæsertræning.

Vi har instruktionsvideoer til alle vores produkter