Om Aerofit

Hvad er Aerofit?

Aerofit er et dansk udviklet træningssystem, der i sin tid blev medicinsk udviklet til patienter med lungeproblemer f.eks. astma og bronkitis. Aerofit er beregnet på specifik træning af mellemgulvet (diaphragma) og musklerne mellem ribbenene (de intercostale muskler).

Den grundlæggende idé bag produktet er, at du opnår en mere kraftfuld vejrtrækning ved gradvist at påføre din åndedrætsmuskulatur stadigt større belastning.

Aerofit har vist sig at virke særdeles effektivt i forhold til nogle andre målgrupper end oprindeligt tænkt. Således virker Aerofit meget effektivt i forhold til sportsfolk, der ønsker at øge udholdenhed og respiratorisk (åndedrætsmæssig) styrke. Desuden har Aerofit vist sig utrolig effektiv til sangere og blæsere. Disse to målgrupper får nemlig, ud over en øget respiratorisk styrke og udholdenhed, en markant koordinationseffekt, der nærmest med det samme giver bedre klang og kvalitet i lydafgivelsen.

Sådan træner du med Aerofit

Træning med Aerofit består i, at du i begrænsede perioder trækker vejret gennem en ventil med mundstykke, hvorpå du har forskellige modstande, som belaster din åndedrætsmuskulatur. Det svarer til en vægtbelastning, man påfører musklerne ved traditionel styrketræning.

Idrætsfolk

Din åndedrætsmuskulatur (mellemgulv og mellemribbensmuskulatur) styrkes. Det medfører at du kan fortsætte med at yde dit maksimale i længere tid før din åndedrætsmuskulatur udtrættes. Endvidere har specifik træning af mellemgulvet stor energimæssig betydning, idet et utrænet mellemgulv bruger væsentlig mere energi end et veltrænet, og det har betydning, fordi mellemgulvet er en af kroppens største muskler.

Sangere og blæsere

Dit inspiratoriske tryk (dit tryk ved indånding) stiger, hvilket betyder, at du bliver i stand til at hente mere luft ned i lungerne på kortere tid end tidligere.

Dit ekspiratoriske tryk (dit tryk ved udånding) styrkes ligeledes, sådan at du kan holde de lange fraser og toner i længere tid, end du før har vær et vant til.

Endelig har sangere og blæsere en helt enestående koordinationseffekt ud af træning med Aerofit.

Sangere kan træne koordinationen mellem stemmelæbelukket og støtten, hvilket giver markant bedre stemmedannelse, bedre klang og større ambitus (det vil stemmeomfang – hvor højt og dybt du kan synge)

Blæsere kan træne koordinationen mellem ansats og støtte, hvilket giver bedre klang og bedre kontrol over tonedannelsen.

om1

Mennesker med astma og KOL-patienter

Dit inspiratoriske tryk (dit tryk ved indånding) stiger, hvilket betyder, at du bliver i stand til at hente luft ned i lungerne mere effektivt, hvilket kan kompensere for en nedsat funktion.

Dit ekspiratoriske (udåndings) træning foregår ved et højt tryk, der medvirker til at blæse slim op af luftvejene og derved skabe bedre passage for vejrtrækningen.

Aerofit giver dig ekstra muligheder

  • Du får kraftig forbedring på kun to måneders træning.
  • Du kan træne meget præcist – f.eks. konstant ud- eller indånding.
  • Du kan træne dine svage sider specifikt.
  • Du kan træne ved skadespauser
  • Du får øget udholdenhed i åndedrættet.
  • Du får hurtigere indånding.
  • Du får konstant mulighed for at måle dine forbedringer.

Desuden kan du bruge din Aerofit som opvarmning før du skal præstere, hvad enten det er som idrætsudøver, sanger, musiker, skuespiller eller andet, der kræver, at du er helt klar når det gælder.

Hvem bruger Aerofit i dag?

I dag bruges Aerofit af en lang række skuespillere, sangere, blæsere og sportsfolk, der alle har åndedrættet som en væsentlig del af deres virke og et ønske om at ville gøre det bedre. Også mennesker med forskellige åndedrætslidelser såsom astma, bronkitis og KOL, der selv vil forbedre deres helbred og velbefindende, og minimere forbruget af medicin træner med systemet.

Med andre ord mennesker, der har åndedrættet som en central del af deres arbejde eller hobby, og som ønsker at øge udholdenheden og kontrollen over deres åndedræt.

Vi har instruktionsvideoer til alle vores produkter